Kartlägg din kunskap

Hur man planerar sitt lärande, samlar in data och information samt bekräftar att man verkligen har förstått innebörden av olika begrepp

SAMMANSTÄLL TEXT

Hur man gör sammanställningar och förbereder texter till skiftliga uppgifter eller muntliga presentationer

Hantera siffror

Hur man hanterar gruppering och presentation av numerisk data med hjälp av infografik

Tala lätt

Hur man förbättrar muntliga framställningar inför prov och offentliga presentationer